Pojišťovna Simplea má za první rok fungování 28 tisíc klientů

Životní pojišťovna Simplea, která zahájila ostrý provoz 1. července 2019, se po prvním roce fungování může pyšnit 28 tisíci klienty a pojistným kmenem ve výši 240 milionů Kč. Pololetní obrat společnosti dosáhl 87 milionů Kč. Pandemie růst nové pojišťovny Simplea sice trochu zbrzdila, ale z provozního pohledu nepředstavovala výrazné změny. „Digitální a on-line procesy jsme měli již před krizí,“ zmiňuje Martin Švec, ředitel Simplea pojišťovny. Na konci letošního roku plánuje mít pojistný kmen ve výši zhruba 350 milionů Kč při ročním obratu 240 milionů Kč.

Vydáno: 18. 8. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

„První rok přinesl podstatně lepší výsledky, než jsme původně očekávali i v té nejoptimističtější variantě obchodního plánu, a jsme rádi, že spojení fintechové pojišťovny se zdravým selským rozumem a lidským přístupem se klientům líbí. Naši klienti nejvíce oceňují jednoduchost a srozumitelnost našeho pojištění, včetně unikátní garance pojistného plnění. Díky ní jsme za první rok vyplatili pojistné plnění v 99,9 % posuzovaných případů.,“ hodnotí Švec. Dodává, že se převážně jednalo o případy pojistných událostí v čekací době, ve které jiné pojišťovny běžně pojistné plnění nevyplácí. Dosud tak bylo nad rámec podmínek sjednaných ve smlouvě klientům vyplaceno 2,2 milionu Kč. „Jsme rádi, že se daří naplňovat vizi férové pojišťovny a pomáhat tak klientům překonat těžké životní chvíle,“ říká Švec. Za první rok řešili likvidátoři Simplea pojišťovny celkem 174 pojistných událostí, přičemž ve většině případů klienti dostali peníze do dvou dnů od obdržení podkladů.

Velkou výhodou se podle očekávání ukázal být interně vyvinutý administrativní systém pojišťovny. „Díky němu dokážeme jak klientům, tak i poradcům poskytovat nadstandardní servis a flexibilitu. Například přijetí do pojištění trvá i díky nově zavedenému automatickému oceňování v průměru 4 hodiny,“ vyzdvihuje přednosti Simplea Martin Švec. V únoru letošního roku v pojišťovně také spustili online zdravotní dotazník. Budoucí klienti si tak mohou vyplnit dotazník v klidu z pohodlí domova, kde mu mohou věnovat dostatek času, což je při sjednání životního pojištění velice důležité.