Zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvky na pohybové aktivity dětí. Jak požádat?

Tuzemské zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům příspěvky nad rámec povinné zdravotní péče. K tomuto účelu slouží jejich takzvané fondy prevence. Z nich pak pojištěncům hradí zdravotní služby, které mají preventivní, diagnostický či léčebný efekt na lidské zdraví.

Vydáno: 9. 9. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Letos bude například jen z fondů prevence oborových (ne VZP ČR) zdravotních pojišťoven bude v roce 2020 pro pojištěnce členských zdravotních pojišťoven zaplaceno více než 970 milionů korun. Obecně tyto fondy slouží k podpoře péče o zdraví. V nabídce jsou například příspěvky na preventivní vyšetření, na očkování, nákup vitaminů, ale i na podporu pohybových aktivit. A to jak pro dospělé, tak pro dětské pojištěnce.

„Bonusy se u jednotlivých pojišťoven liší v tom, na co a jak je lze čerpat, je proto dobré si projít nabídku své pojišťovny,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Zdravotní pojišťovny dětem
Zdravotní pojišťovny dětem (různě) přispívají například na novorozenecké pomůcky, monitor dechu, ozdravné pobyty, dentální hygienu nebo i nácviky na ní. Dále na rovnátka, očkování, ale i na letní tábory, školy v přírodě, cyklistickou přilbu či na pomůcky pro diabetiky a na dietní programy pro děti s celiakií.

„Investice do zdravého vývoje dítěte a nejenom u dětí se stává tím nejvýhodnějším vkladem, ke kterému se rodič může rozhodnout. A když vám k tomu někdo nabízí ještě příspěvek, byla by škoda jej nevyužít, už kvůli tomu, že některé ceny za zdravotní péči, například u stomatologů, nejsou zanedbatelné,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

V posledních letech se do nabídky dostává například i příspěvek na prevenci nadváhy a obezity u dětí. Aktuálně bude v novém školním roce rodiče dětí zajímat především příspěvek na sportovní kroužky či plaveckou výuku. Ten se u tuzemských zdravotních pojišťoven pohybuje od 1000 do 1500 korun na dítě. Zákonní zástupci dětí jej mohou načerpat odděleně nebo jednorázově v celkové výši oproti dokladu o zaplacení.

„Pojišťovny proplácí výdaje na organizované sportovní aktivity. Tedy například na fotbal, florbal, gymnastiku, tanec, jógu, badminton, tenis, ale také lyžařský výcvik. Velmi oblíbené a čerpané jsou dle pojišťoven příspěvky na plavání nebo i plavecké kurzy. Nezáleží přitom na tom, jestli ho organizuje mateřská škola, základní škola, či jej navštěvují rodiče s dítětem soukromě,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Zajímavé podle něj také je, že některé ze sedmi tuzemských zdravotních pojišťoven na žádost převedou sportovní příspěvek určený pro rodiče na dítě. Takový benefit pak v součtu dokáže vyrovnat minimálně školné u některého z pohybových kroužků na celé jedno pololetí.

Co je třeba k žádosti o příspěvek
O příspěvek žádají zákonní zástupci dětí nebo osoby, kterým bylo dítě do péče svěřeno, osobně na pobočce pojišťovny, poštou, anebo jednoduše mobilní aplikací své zdravotní pojišťovny. Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz, zdravotní kartičku dítěte, doklad o úhradě za pohybovou aktivitu. Vyplní žádost o příspěvek, zdravotní pojišťovna ji musí schválit a poté poukáže peníze na uvedený účet nebo poštovní poukázkou. Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň tři měsíce.

Daňovému dokladu o zaplacení je třeba při jeho vystavování u poskytovatele věnovat větší pozornost. Starosti a čas si rodič ušetří možná i upozorněním na to, že bude doklad předávat zdravotní pojišťovně k proplacení. To proto, aby údaje na něm byly kompletní a v čitelné podobě. Na dokladu má být uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, účel vystavení dokladu. Dále i cena, datum zaplacení a razítko poskytovatele, popřípadě název a adresa firmy včetně jejího IČ. Zdravotní pojišťovny příspěvek proplácí do 30 dnů od jeho schválení.

Zdroj: iDNES Premium