Partners index podílových fondů: FED tlačí na akciovou pilu

Pozitivní náladu na finančních trzích v průběhu srpna udržoval jako obvykle americký FED a navíc ji podpořily firemní výsledky, které byly lepší, než se čekalo. Dobrá nálada vedla k tomu, že Partners index akciových trhů za srpen vzrostl na 4,3 %.

Vydáno: 11. 9. 2020
Kategorie: Partners Index
Zdroj: PartnersNews

Výsledky firem byly obecně lepší, než očekávali analytici, kteří po začátku pandemie razantně snížili své prognózy zisku. Efekt karanténních opatření na hospodaření u většiny společností však nebyl tak velký, jak se očekávalo. Další významnou srpnovou událostí byla změna strategie měnové politiky FED, který nově přistupuje k cílování průměrné inflace, což mělo negativní dopad na americký dolar a indikuje to delší období nízkých sazeb.

Podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta se hlavně akciové indexy oddělily od skutečného stavu ekonomiky.  „Růst hodnot akciových indexů je tažen vybranou skupinou pěti, šesti technologických firem, které však reálně nezobrazují skutečný stav ať už americké, či evropské ekonomiky. Celosvětově se zvyšující nezaměstnanost nakonec zasáhne celou ekonomiku a horší výsledky firem ovlivní i výkonnost akciových indexů navzdory enormní podpoře fiskální a měnové politiky,“ říká.

Partners index akciových fondů hlásí za srpen 4,3% nárůst. Svižný růst hodnoty globálních fondů v srpnu jde na vrub akcelerujících amerických indexů, kde za nárůstem stojí pár velkých technologických firem typu Microsoft, Amazon, Apple či třeba Alphabet (Google). Ostatní akciové fondy díky absenci těchto firem ztrácí. V méně rozvinutých zemích už nálada tak pozitivní nebyla a Partners index fondů investujících do nerozvinutých zemí činil jen 2,5 %.

Partners indexy akciových fondů
Výkonnosti skupin fondů

 

Srpen

Od poč. roku

1 rok

3 roky

5 let

10 let

Počet fondů

PIF-AK

+4,3 %

-2,8 %

+4,9 %

+12,7 %

+23,1 %

+107,1 %

38

PIF-SPEC

+2,5 %

-7,6 %

+0,1 %

-1,5 %

+16,9 %

+20,3 %

16

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Partners index dluhopisových fondů v srpnu mírně klesl a činil -0,1 %. I přes trvající silnou podporu dluhopisových trhů české státní dluhopisy ztrácely na hodnotě. Hlavním důvodem je především nárůst inflace vysoko nad horní hranici tolerančního pásma České národní banky. Výnos desetiletého státního dluhopisu vzrostl na 1 % ročně, což je však hluboko pod inflací, která je na úrovni 3,4 %. Proto byla také výkonnost fondů kvalitních dluhopisů v srpnu mírně negativní.

Partners indexy dluhopisových fondů
Výkonnosti skupin fondů

 

Srpen

Od poč. roku

1 rok

3 roky

5 let

10 let

Počet fondů

PIF-DL

-0,1 %

+1,0 %

+0,5 %

+1,3 %

+2,0 %

+15,5 %

19

PIF-HY

+1,3 %

-1,6 %

-0,5 %

+2,4 %

+10,1 %

+38,8 %

22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Partners index smíšených fondů přidal v červenci téměř 2 %. V této skupině se opět dařilo především fondům, které měly expozici na americké akciové trhy. Ztráty z počátku roku jsou již skoro vynulované.

Partners index smíšených fondů
Výkonnosti skupin fondů

 

Srpen

Od počátku roku

1 rok

3 roky

5 let

10 let

Počet fondů

PIF-MIX

+1,7 %

-1,6 %

+1,3 %

+2,8 %

+6,1 %

+30,5 %

52