Expert: Investoři, kteří jsou na trhu delší dobu, s inflací problém nemají

Kvalitní akciové fondy za posledních pět let vykazují výnosy přesahující deset procent ročně. Trhy jsou dnes v propadu a nabízejí zajímavý potenciál. „Našim cílem ale není učit klienty spekulovat,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz investiční analytik skupiny Partners Marcel Vanduch.

Vydáno: 22. 9. 2022
Kategorie: Spořím si
Zdroj: PartnersNews

Ochrana úspor před inflací se stala hitem. Mnozí doporučují investice. Znamená to, že když teď zainvestuji, nejen porazím inflaci, ale ještě vydělám?

Aktuální zvyšující se inflace nenechává klidným nikoho a mnohem více střadatelů si uvědomuje, že není možné nechat své úspory reálně znehodnocovat. Ale nelze očekávat, že se s nárůstem cen investor vypořádá krátkodobě. Krátkodobý, spekulativní způsob investování naopak jen zvyšuje riziko možné ztráty větší části investovaných prostředků. Z tohoto pohledu je proto vždy důležité si pro své dlouhodobé prostředky nastavit nějaký investiční proces, který se s nárůstem cen, inflací, vypořádá. Přičemž s inflací je třeba v tomto ohledu počítat pokaždé. A nemusí být ani dvojciferná, jako je teď.

I když tedy inflaci teď hned neporazím, co je podle vás z hlediska investování dobrý výsledek?

Dobrý výsledek je, když inflaci porazíme průměrným výnosem v investičních horizontech pět a více let. Tím minimálně udržíme kupní sílu svých dlouhodobých úspor.

Říkáte, že investování je dlouhodobá záležitost, jak moc podle vás dlouhodobé je, aby dávalo smysl?

Vhodná doba pro investování je minimálně pět let a více let. V kratších horizontech je investor více závislý na chování trhu a ten nelze relevantně odhadovat. Pokusy o odhadování trhu vedou ke spekulativnímu způsobu investování a ten dlouhodobě spíše nevede k nejlepším výsledkům.

Jakou otázku by si měl člověk, který se rozhodne investovat, zodpovědět jako první?

Úplně nejzákladnější je oddělení krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků. Krátkodobé prostředky utratíte v horizontu nejbližších let a vliv inflace nemá až takové negativní dopady jako u prostředků dlouhodobých – tam by mělo být minimálně udržení kupní síly úspor nejzásadnějším parametrem.

Podle čeho si pak investor vybírá, do čeho bude investovat?

Základem pro nějaký bezpečnější dlouhodobý investiční scénář by mělo být nastavení vhodné struktury portfolia. To je ona známá diverzifikace. Následuje dosazení vhodných investičních nástrojů. Drtivé většině investorů doporučuji se před systematičtějším nastavením investic poradit ideálně s nezávislým poradcem, který se orientuje v jednotlivých investičních nástrojích. Je zde prostor minimálně se vyhnout neefektivním řešením, ale i pro vysvětlení výhod a rizik různých investičních možností.

V nabídce jsou podílové fondy, penzijní fondy, ale i přímé obchody přes brokera do ETF a akcií. Komu byste co doporučoval?

Výběr investičních nástrojů je individuální podle typu investora. Z pohledu poradce je podstatné investorovi vysvětlit rozdíly v rizicích a výhodách jednotlivých řešení, následně nastavit vhodnou diverzifikaci a vytvořit portfolio na míru, kterému bude investor rozumět.

Máte za to, že do ETF a akcií, respektive samostatně by měl investovat jen poučený investor? Je to opravdu taková věda vynechat podílový fond a nakupovat přímo?

Určitě bezpečnějším řešením je investice do ETF, kde si investor nakupuje formou indexu nějaké, zpravidla akciové rozložení. Ve srovnání s podílovými fondy jde o řešení s nižšími ročními náklady. Na druhou stranu nižší náklady znamenají, že investice uvnitř fondu nikdo nespravuje. A to je rozdíl oproti aktivně spravovaným podílovým fondům, které jsou uvnitř řízené. Kvalitní správci podílových fondů i přes vyšší náklady navíc často dokáží investorům dlouhodobě přinášet vyšší výnosy než nízkonákladová ETF bez správy.

Znamená to, že byste spíše volil podílové fondy než samostatný nákup ETF?

Jestli podílový fond nebo ETF? To je téma pro kvalitní poradenskou analýzu, ale v zásadě z obou variant sestavíte kvalitně diverzifikovaná investiční portfolia.

A co přímý nákup akcií?

Přímý nákup akcií je samostatnou kapitolou. Jestli si jako investor věřím, že v dlouhodobém procesu zvládnu kvalitnější analýzy a následně i efektivnější obchodování s akciemi než týmy analytiků velkých světových fondových správců, tak ano. I to může to být určitá investiční cesta. Přesto bych ji doporučil jen jako doplňkovou část portfolia. A pokud nejsem schopen dlouhodobě kvalitní analýzy, přímé obchodování s akciemi bych vnímal spíš jako takovou hru. Hru, která možná přinese krátkodobý úspěch, ale v dlouhodobém procesu, kde je cílem solidní průměrný výnos, přinese velmi pravděpodobně minimálně nižší výkonnost než kvalitní akciové podílové fondy.

V čem vidíte hlavní rizika pro začínající investory?

Rizik je mnoho. Ať již mnoho možností investic do korporátních dluhopisů často nově založených nebo výrazně zadlužených společností. Dále jsou třeba různé kryptoměnové projekty nebo individuální nákupy jednotlivých akcií společností, které sice mohou být aktuálně in, ale začínající investor velmi pravděpodobně včas neodhalí, kdy daná společnost in již není.

Jsou zde spousty rizik, jak přijít o všechny nebo většinu investovaných prostředků. Jedno riziko bych ale zdůraznil. V minulých letech měly akciové trhy měly poměrně dlouhá období pozitivního vývoje, rostlo skoro vše. I začínající investor realizoval zajímavé zisky. V daném období to nebylo složité. Ale trhy pouze nerostou. Proto je potřeba kvalitní analýzy, na jejímž základě je potřeba na trhu co nejefektivněji reagovat. A to již může být pro začínajícího investora složitější, což v praxí vždy představuje hrozbu vysokých ztrát.

Předpokládám, že i vy jste zastáncem diverzifikace investičního portfolia. Jaké jsou podle vás základní poměry pro vyvážené portfolio?

Jednoznačně kvalitní diverzifikace je naprosto zásadní pro většinu investorů, kteří nechtějí o investované prostředky přijít a zároveň chtějí udržet minimálně kupní sílu svých dlouhodobých úspor. Z pohledu poměrů v portfoliu záleží hodně na délce investičních horizontů a individuálním vnímání investora.

V základním rozložení by ve vyváženém portfoliu neměly chybět: dluhopisy s investičním ratingem, High Yield dluhopisy (burzovně obchodované rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem, pozn. red.), nemovitostní část, základní akciová část a určitě i doplňková akciové část.

Co myslíte základní a doplňkovou částí?

V základní akciové části jsou velké společnosti z vyspělých trhů, které nabízejí kombinaci růstového a hodnotového investičního stylu. Doplňková akciová část znamená akcie firem z rozvíjejících se trhů, emerging markets, dále akcie firem v perspektivních sektorech a akcie menších společností.

Dá se podle vás efektivně poskládat investiční portfolio i jen z podílových fondů, případně ETF?

Myslím, že většina investorů, kteří mají zájem o dlouhodobé investice do dluhopisů a akcií, by měli mít minimálně základ portfolia postavený na podílových fondech kvalitních fondových správců. A samozřejmě, že není od věci případně využívat i ETF dle individuálního vnímání investora.

Když bychom se vrátili k aktuální situaci, trhy jsou v propadu. Radíte toho využít a začít investovat právě teď?

Pokud bych se na aktuální situaci díval spekulativním pohledem, pak řeknu, ano, trhy jsou v propadu a nabízejí zajímavý potenciál. Naším cílem ale není učit klienty spekulovat. Standardně vytváříme dlouhodobá portfolia, ve kterých jde o výnosy možná stovek procent v horizontech 10 let a déle. Z tohoto pohledu nějaké načasování v propadu například o deset procent je poměrně marginální. Daleko důležitější je nastavení vhodné diverzifikace a výběr kvalitních fondových správců, u kterých je předpoklad, že se na trzích budou pohybovat natolik efektivně, abych já jako investor dosáhl požadovaného výnosu a zároveň minimalizoval riziko možné ztráty investovaných prostředků.

Jedno z investorských pravidel říká, že pro úspěšné investování je mnohem důležitější než vývoj na finančních trzích, přístup investora k investování. Souhlasíte s tím?

Naprosto souhlasím a uvedl bych jeden konkrétní příklad. S aktuálním vysokým růstem inflace se objevilo mnoho nových investorů, kteří požadují okamžitě dostatečný výnos na úrovní aktuálního růstu cen. Naopak investoři, kteří jsou na trhu již delší dobu, s inflací problém nemají. Kvalitní akciové fondy totiž vykazují za posledních pět let roční výnosy přesahující deset procent ročně. To znamená, že investor, který takto investuje alespoň pět let, se s průměrnou inflací v daném čase vypořádá.

Když bych to trochu odlehčil. Pokud platí, že investování je dlouhodobá záležitost, není vůbec tou nejlepší investiční strategií do podílových fondů jen posílat peníze a nestarat se vůbec o nic? A už vůbec ne o to, co se děje na finančních trzích?

Velmi dobrá otázka. V podstatě by se dalo říct, že v dlouhodobém procesu – investice 10 let a déle – nejste daleko od té nejvhodnější strategie za předpokladu, že vytvoříte kvalitně diverzifikované portfolio, které budete na roční bázi sledovat. A to zejména v tom smyslu, zda vybraní správci fondů patří ve svých kategoriích pořád k tomu nejlepšímu, co trh nabízí.

Zdroj: iDnes.cz