Splatili hypotéku, za výmaz z katastru zaplatili dvojnásobný poplatek

Majitelé rozdílně zastavených nemovitostí kvůli hypotéce si za vklad do katastru nemovitostí při doplacení závazku připlatí. Správní poplatek dva tisíce korun uhradí za každou jednu kvitanci. Při rozdílných vlastnických právech vydává banka tato potvrzení zvlášť.

Vydáno: 11. 4. 2024
Kategorie: Investice
Zdroj: PartnersNews

Výdaje na správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí nedávno překvapily třiapadesátiletého Zdeňka z Dolních Břežan. Při splacení hypotečního úvěru, který si sjednal společně se svou ženou již v manželství, zaplatil za návrh na vklad výmazu zástavního práva dvoutisícový správní poplatek hned dvakrát. Proč? Banka jim vydala dvě potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitostem, takzvané kvitance.

„Dva dokumenty v poštovní schránce mě překvapily. S manželkou jsme si před dvaceti lety sjednali jednu hypotéku, to znamená jednu smlouvu o poskytnutí úvěru na výstavbu domu, kterou jsme společně řádně splatili,“ říká pan Zdeněk.

Bankou vydaná potvrzení proto podepsali a odnesli na podatelnu katastrálního úřadu, aby jim v registru provedl úřad výmaz zástavního práva k nemovitostem. Pracovnice úřadu je však překvapila, když po nich chtěla nejprve zaplatit správní poplatek ve výši 4 tisíce korun.

„Zprvu jsem si myslel, že se poplatky zase navýšily, ale dostalo se mi vysvětlení, že jde o dva návrhy na vklad vydané bankou, a proto se musí zaevidovat každý z nich zvlášť,“ popisuje postup pan Zdeněk. A to znamená dva úkony, tedy dva vklady. Přičemž každý z nich vyjde na zmiňované dva tisíce korun, dohromady tedy celkem na čtyři tisíce korun.

„Při podávání několika návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, pak majitelé nemovitostí či jejich zástupci hradí správní poplatek za každý podaný návrh samostatně,“ potvrzuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera. V opačném případě katastrální úřad po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku řízení o povolení jakéhokoli vkladu zastaví.

Pracovnice úřadu panu Zdeňkovi pouze sdělila, že pokud by byl výčet dotčených, tedy zastavených nemovitostí, u nichž zástava zaniká, na jednom návrhu, pak by vše evidovala pod jedním číslem. Úkon by pak pokryl jeden dvoutisícový poplatek.

Jedna úvěrová smlouva, různá vlastnická práva k nemovitostem

Na podatelně tak pan Zdeněk se svou manželkou zaplatili čtyři tisíce korun s tím, že věc nakonec nechají být, jelikož už si žádnou hypotéku sjednávat neplánují. Na první pohled zbytečně nejen byrokratický, ale pro klienty bank i velmi nákladný postup u kvitancí blíže vysvětluje tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

„Vydáváme kvitanci na ty nemovitosti, ke kterým bylo zástavní právo zřízeno stejným podáním, to znamená pod stejným číslem jednacím,“ říká Petr Plocek.

U pana Zdeňka byla situace taková, že konkrétně pouze pan Zdeněk, a nikoli jeho manželka, je majitelem zastaveného pozemku. Proto banka nejdříve při sjednávání úvěru v jednom samostatném řízení přijala do zástavy tento pozemek.

„V tomto řízení pak byli účastníky pouze pan Zdeněk a banka. A následně v dalším řízení, až když se do katastru nemovitostí zapsala nově postavená budova, zřídila banka zástavní právo i k této nemovitosti, tedy k budově,“ potvrzuje důvody, proč banky v praxi někdy evidují zástavy pod dvěma i více čísly jednacími, finanční poradce David Kučera.

Ve zmiňovaném druhém řízení už byli podle něj účastníky dva vlastníci nemovitosti, tedy pan Zdeněk a jeho manželka, a dále i úvěr poskytující banka „Proto vydáváme dvě kvitance vždy ke každému číslu jednacímu zvlášť,“ potvrzuje za UniCredit Banku Petr Plocek.

O počtu kvitancí rozhodují účastníci zástavního řízení

Přesto zůstává otázkou, proč banka nevydává potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitostem v jednom návrhu, aby jejich majitelé po splacení závazku neplatili několik správních poplatků za vklady. Jak ostatně pana Zdeňka upozornila i pracovnice katastrálního úřadu.

„V tomto případě a podobných případech není možné sloučit návrhy na vklad, jelikož se jedná o rozdílný okruh účastníků řízení,“ zdůvodňuje postup banky Petr Plocek.

V prvním řízení k zajištění zástavního práva u zmiňovaného případu jsou totiž účastníky pan Zdeněk, jako jediný majitel pozemku, a banka, v jejíž prospěch se zástavní právo zřídilo. A ve druhém řízení, kde je dotčena samotná budova, už jsou jeho účastníky rovněž pan Zdeněk a banka, ale nově také jeho manželka. Což vydání jednoho společného návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí vylučuje.

„Z toho důvodu nebylo možné vystavit jeden návrh zástavního práva. V případě vydání tohoto dokumentu by nebylo ze strany Katastru nemovitostí akceptováno,“ vysvětluje praxi při vydávání kvitance Plocek s tím, že by tak nedošlo ani k výmazu zástavního práva v plném rozsahu.

Zdroj: iDnes.cz